1 1 1
 
|

jamaal waa midkana eeg kolba kaad wax ka famto bal isku dey 3

N16.bmp1

Comments are closed